Home Documente Consfatuire 16.Noiembrie 2012

 

Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica

Organizatie Nationala Membra  IFAC

Universitatea “Politehnica” Bucuresti

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Splaiul Independentei 313, Bucuresti, sect. 6, 060042

ROMANIA             Telefon/Fax: 00 40 21 4029587

 

 


EXTRAS DIN  PROCESUL - VERBAL

AL CONSFATUIRII  COMITETULUI  DIRECTOR   S.R.A.I.T

DIN   16 NOIEMBRIE 2012

 

 

 

 

 

La consfatuire au fost prezenti:

1.Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache                   - presedintele SRAIT.,

2. Prof.dr.ing. Vladimir Rasvan                  - vicepresedinte SRAIT.,

3. Prof.dr.ing. Clement Festila          - vicepresedinte SRAIT.,

4. Prof.dr.ing. Simona  Caramihai    - vicepresedinte SRAIT.,

5. Dr.ing. Mihail Arhip                     - secretar general SRAIT.,

6. Prof.dr.ing. Tapus Nicolae            - membru al comitetului director

7. Prof.dr.ing. Sergiu Iliescu              - presedinte filial  SRAIT- UPB.,

 

Au absentat  de la consfatuire urmatorii membri ai Comitetului Director:

 

1. Acad.prof.dr.ing. Florin Filip

2.  Prof.dr.ing. Corneliu Lazar

3.  Prof.dr.ing. Viorel Mậnzu

4.  Prof.dr.ing. Dan Popescu

 

A anuntat neparticiparea la Consfatuire:

 

Prof.dr.ing. Octavian Prostean, motivat  de participarea intr-o comisie de doctorat.

 

Ordinea de zi a Consfatuirii a fost:

 

1.Informare asupra actiunilor intreprinse de SRAIT in perioada de la alegerile SRAIT – martie 2012;

2.Problematica evaluarii si acreditarii specialistului in Automatica si Tehnologia Informatiei;

3.Educatia in inginerie,  perspective;

4.Cercetarea stiintifica orientata;

5.Probleme organizatorice, propunerea si aprobarea Comisiilor de lucru de pe langa Comitetul SRAIT, stabilirea responsabilitatilor.

 

La primul punct de pe ordinea de zi, a luat cuvantul d-l dr.ing. M. Arhip, secretarul general al SRAIT, care a facut o expunere in raport cu sarcini stabilite la Adunarea Generala de alegeri SRAIT din 30 martie 2012.

In  principal este de retinut actiunea intreprinsa la Judecatoria sectorului 6

din Bucuresti, pentru legalizarea in conformitate cu Legea nr.246/2005 a modificarilor la statutul SRAIT, aprobate de Adunarea Generala   SRAITsi a eliberarii certificatului de  inscriere  a SRAIT  la Judecatorie.

Aceasta actiune a fost realizata de catre secretarul General SRAIT.

La punctele 2,3 si 4 ale ordinii de zi, d-l prof.dr.ing.Ioan Dumitrache, presedintele SRAIT, a expus si detaliat materialele elaborate de domnia sa, material care au fost apreciate de cei prezenti la Consfatuire si, pe marginea carora, au fost purtate o serie de discutii ale caror principale idei  au fost concretizate in concluziile de la Procesul  Verbal.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, probleme organizatorice, au fost propuse si aprobate urmatoarele comisii de lucru:

 

Comisia pentru dezvoltare  strategica si  relatii internationale:

Colectiv de lucru:  Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache

Prof.dr.ing. Nicolae Tapus

Acad.dr.ing. Florin Filip

 

Comisia pentru educatie si acreditare a profesiei de  inginer:

Colectiv de lucru:  Prof.dr.ing. Simona Caramihai

Prof.dr.ing. Viorel Mậnzu

Prof.dr.ing. Dan Popescu

 

Comisia pentru cercetare stiintifica:

Colectiv de lucru:  Prof.dr.ing. Vladimir Rasvan

 

Comisia pentru relatiile cu mediul de afaceri:

Colectiv de lucru:  Prof.dr.ing. Clement Festila

Prof.dr.ing. Octavian  Prostean

 

Comisiile, ai caror principali contributori si responsabili sunt membri ai Comitetului Director, vor solicita nominalizarea, participarea si contributia  reprezentantilor  tuturor  filialelor SRAIT, termen pana la finele anului 2012.

Tot pana la finele anului 2012, Comisiile de lucru vor  elabora si transmite si la secretariatul SRAIT, pentru includere in SITE-ul SRAIT, a unui plan  de actiune pe urmatorul an, 2012.

Secretarul general SRAIT va  opera in Regulamentul SRAIT (anexa la statutul SRAIT) modificarile care se impun la denumirea comisiilor de lucru si se va supune aprobarii Adunarii Generale SRAIT, la prima sedinta a acesteia.

In incheierea Consfatuirii, la Concluzii, presedintele SRAIT, a  subliniat urmatoarele:

Creding isi propune sa devina un  catalizator si promotor al unui nou sistem, coerent de relansare a economiei romanesti, prin creatie si inovare, prin profesionalism;

Trebuie sa se continue actiunea de reorganizare a conferintelor stiintifice sub egida SRAIT; actiunea realizata de cele trei filiale (Iasi, Galati si Craiova), nefiind suficienta.

Se va face evaluarea conferintelor prin A.N.C.S.

Referitor la publicatia  SRAIT, revista CEAI, trebuie subliniat ca un merit deosebit,  factorul  de impact al acesteia,  de 0,38. In acest context, adresam colectivului  redactional al revistei, felicitarile pe care le merita, dar atentionam filialele ca lipsa de interes a acestora si a membrilor SRAIT, in general va trebui sa se mobilizeze pentru nu numar mai mare de articole. Exigenta redactiei revistei pentru  calitatea articolelor a condus la diminuarea acestora si, mai mult, la orientarea gresita a unor autori catre publicatii similare  straine  desi,  calitativ,  revista CEAI indeplineste toate exigentele  necesare.

 

Alte hotarari ale Consfatuirii

 

Atentionam  filialele SRAIT ca in anul 2012 se va premia cea mai buna lucrare de masterat din domeniu (Automatica si Informatica Aplicata).

Se instituie o bursa SRAIT pentru un student merituos si lipsit de mijloace materiale,  pe perioada de studii  pana la licenta.

Se infiinteaza titlul de membru de onoare a societatii, careia i se va oferi o diploma de onoare. In acest sens, se va initia actiunea de  realizare a unei machete.

Se stabileste in sprijinul actiunii de la punctual 3,   identificarea de mari personalitati din domeniu. Se exemplifica d-l prof.dr.ing. Badea.

Se propune decernarea unui premiu pentru activitati deosebite in domeniu. Se va initia actiunea de realizare a unei machete pentru o placheta.

Se  hotaraste, conform prevederilor statutare, ca pentru anul 2012, nivelul cotizatiei SRAIT va fi 50 lei pentru toate cadrele didactice si alte persoane din industrie sau cercetare stiintifica si 20 lei pentru studenti.

Atentionam filialele SRAIT ca pana la 15 decembrie 2012,  trebuie colectate toate cotizatiile SRAIT la zi, inclusiv  restantele si   predate,  conform  Regulamentului SRAIT, in cuantum de 80% in contul SRAIT, iar  20%  raman la dispozitia filialelor.

Se face un apel colegial la toti membri Comitetului  SRAIT, sa trateze cu multa responsabilitate convocarile la intalnirile  Comitetului Director si, daca   nu pot participa, sa anunte si sa  motiveze imposibilitatea participarii.

Urmatoarea convocare la o noua consfatuire se va face in luna martie 2013.

 

 

Pentru conformitate,

Secretar General,

Dr.ing. Mihail  Arhip

 

 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC