Home Documente Consfatuire Comitet 27.03.2009
Consfatuire Comitet 27.03.2009 PDF Print E-mail

 

 

EXTRAS  DIN PROCESUL VERBAL

AL CONSFATUIRII COMITETULUI  DIRECTOR S.R.A.I.T.

DIN DATA DE 27 MARTIE 2009

 

 

 La consfatuire au fost convocati membrii Comitetului Director si Presedintii Filialelor S.R.A.I.T..

De asemenea, au fost invitati decanii facultatilor de Automatica si Calculatoare.

 

Ordinea de zi a Consfatuirii a fost :

 

1. Propuneri programe master in domeniul Automaticii si Informaticii Aplicate;

2. Constituirea Comisiei de analiza a modului de implementare a planului de invatamant  Bolognia ;

3. Analiza stadiului completarii portalului S.R.A.I.T. ;

4. Analiza financiara a filialelor S.R.A.I.T.;

5. Analiza stadiului manifestarilor stiintifice din 2009;

6. Diverse;

 

La punctul 1 din Ordinea de zi au prezentat programele master:

-          decanul facultatii de Automatica si Calculatoare de la Universitatea

Politehnica Bucuresti;

-         decanul facultatii de Automatica si Calculatoare de la Universitatea Politehnica Timisoara;

-         decanul facultatii de Automatica si Calculatoare de la Universitatea Tehnica din Craiova;

-         presedintele S.R.A.I.T.- filiala Suceava;

-         decanul facultatii de Automatica si Calculatoare de la Universitatea Tehnica din Iasi;

-         prof.dr.ing. N. Paraschiv de la U.P.G. – Ploiesti;

-         prof.dr.ing. Petre  Dobra  de la facultatea de Automatica si Calculatoare – Universitatea Tehnica Cluj – Napoca;

-         decanul prof.dr.ing. A. Filipescu de la Universitatea “Dunarea de Jos” – Galati;

-         prodecan- prof.dr.ing. I. Brezeanu de la Universitatea Valahia Targoviste;

-         decanul facultatii de Inginerie de la Universitatea din Tg. Mures;

In incheierea prezentarilor, a unor completari si discutii, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache a facut o sinteza a problemelor comune si a subliniat necesitatea ca la masterate sa fie propusi profesori care au condus si lucrarile de licenta;  sa fie organizate dezbateri si cu o serie de firme interesate pentru a angaja absolventi cu pregatire deosebita.

Normarea cercetarii sa fie facuta in functie de resurse; masteratul sa fie organizat cu program de participare a studentilor la  facultate cu o activitate de cercetare; sa se faca schimb de cursuri intre profesori de la diferite facultati din tara, in functie de competente.

 

La punctul 2 al Ordinei de zi, se propune constituirea unei comisii astfel:

-         prof.dr.ing. Iliescu Sergiu – U.P.B. – presedinte al comisiei;

-         prof. dr.ing. Corneliu  Lazar – U.P. Iasi

-         prof. dr.ing.Petre Dobra – U.P. Cluj – Napoca

-         prof. dr.ing.Stefan Preitl – U.P. Timisoara

Se hotaraste ca in luna noiembrie, la intalnirea Comitetului Director, Comisia sa prezinte un material de informare.

 

La punctul 3 al Ordinei de zi, doamna prof. Caramihai Simona, face o expunere privind functionalitatea portalului.

 

          La punctul 4 al Ordinei de zi, au prezentat informari scrise, privind situatia financiara, filialele: Craiova, Ploiesti, Timisoara. Celelalte filiale au facut cate o informare verbala in sedinta.

 

          La punctul 5 al Ordinei de zi, au fost precizate manifestarile stiintifice sub egida S.R.A.I.T., si anume : C.S.C.S. 17, SPC’90 - Ploiesti, SACI –Timisoara, precum si  I.F.A.C. Symposium Telematics Applications, IFAC – WORKSHOP – TIME, DELAY SISTEMS.

 

          La punctul 6 – Diverse – s-a solicitat de catre participanti revederea si precizarea cotizatiei pe 2009.

 

          Hotarari :

S-a hotarat ca in anul 2009 cotizatiile sa fie platite astfel :

          - profesori si conferentiari       -        50 lei

          - alte cadre didactice                -        30 lei

          - studenti                                 -        20 lei

 

Se stabileste ca pana la data de 1 iunie 2009 sa se completeze SITE-uri de catre filialele care nu au inca,  si anume: Iasi, Oradea, Brasov, Suceava, Petrosani.

          De asemenea, tot pana la aceasta data, sa se  completeze  portalul de catre toti membrii S.R.A.I.T.

 

 

 

                             Intocmit,

                        Secretar General,

                      Dr ing. Mihai Arhip 

 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC