Home Documente Sinteza Procesului Verbal a Adunarii Generale SRAIT din 26 octombrie 2007
Sinteza Procesului Verbal a Adunarii Generale SRAIT din 26 octombrie 2007 PDF Print E-mail

Sinteza Procesului Verbal a Adunarii Generale SRAIT din 26 octombrie 2007

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale a fost urmatoarea:

 1. Prezentarea Informarii privind activitatea Comitetului Director SRAIT pe perioada de  la ultima consfatuire a Comitetului  Director pana in prezent  (22.10.2006 – 26.10.2007).

  Prezinta presedintele SRAIT, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache.
 2. Prezentarea raportului financiar – contabil de catre contabilul SRAIT.
 3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori.
 4. Discutii si completari pe marginea materialelor prezentate.
 5. Concluzii si propuneri de hotarari
 6. Informari privind procesul Bologna.

  Prezinta decanii facultatilor de Automatica si Calculatoare din Bucuresti,  Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Craiova.
 7. Eliberarea Comitetului Director si  alegerea unui nou Comitet Director, format din:
  1. Presedinte
  2. 3 vicepresedinti
  3. 1 secretar general
  4. 16 membri din comitet

Sedinta a fost deschisa de presedintele SRAIT, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, care propune alegerea unui prezidiu pentru conducerea adunarii.
Au fost alesi:

 1.  
  1. prof.dr.ing. Stefan Preitl
  2. prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
  3. prof.dr.ing. Matei Vanatoru
  4. prof.dr.ing. Emil Ceanga
  5. dr.ing. Mihai Arhip

La Adunarea Generala au participat 45 de delegati de la filialele SRAIT, care au fost alesi la sedintele de alegeri din filiale. Au lipsit delegatii filialelor SRAIT de la Sibiu si Suceava.
D-l prof. Stefan Preitl este numit de prezidiu sa conduca Adunarea Generala, care da cuvantul presedintelui SRAIT sa expuna informarea privind activitatea SRAIT pe perioada 22.10.2006 – 26.10.2007. Textul acestei informari este inclus pe SITE-ul SRAIT.
In continuare, contabilul SRAIT, d-l ec. Petre Gheorghe prezinta o informare financiar-contabila privind veniturile si cheltuielile pe perioada analizata. In  informare au fost mentionate si rezultatele auditului realizat de un expert contabil pe perioadele anilor 2004, 2005 si 2006, conform hotararii Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005.
In incheierea materialelor prezentate a fost citit de catre d-l prof.dr.ing. Silviu Dumitriu, presedintele comisiei de cenzori, raportul comisiei de cenzori.
La discutii au participat d-l prof.Stefan Preitl, care face precizari privind activitatea IFAC in comitetele tehnice IFAC. Decanul facultatii de Automatica si Calculatoare din Cluj-Napoca, d-l prof. Sergiu Nedevschi remarca rolul pozitiv al SRAIT in procesul de educatie in general. Propune sa se organizeze un premiu anual pentru cel mai bun articol in revista CEAI, publicat de tineri. Propune de asemenea, ca manifestarile stiintifice sa fie specializate pe tematici pentru diferite centre de invatamant superior. Sa se continue activitatea de analiza a procesului de invatamant, asa cum s-a procedat pana in present.
D-l prof. Nicolae Paraschiv propune pentru filiala din Ploiesti sa transmita mai multe articole la revista. Este de acord cu propunerea de a se realiza  SITE-uri proprii de catre filialele SRAIT si, in incheierea cuvantului sau, informeaza ca in sedinta filialei SRAIT din Ploiesti s-a hotarat sa recomande Adunarii Generale de alegeri ca se fie propus ca presedinte SRAIT, in continuare, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache.
D-l prof.Bologa, de la Universitatea din Sibiu, informeaza cu privire la manifestarea stiintifica IFAC – MCPL 2007, care a fost organizata la Sibiu, in perioada 27-30 septembrie 2007. D-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, in completare, subliniaza aportul d-lui academician Florian Filip, la aceasta actiune. D-l prof. Constantin Marin, presedintele filialei Craiova, in cuvantul sau, apreciaza activitatea SRAIT si in special, al presedintelui si secretarului general.
D-l prof. Emil Pop, presedintele filialei Petrosani, sugereaza eforturi in continuare ca revista CEAI sa fie evaluata de la +B la A de catre CNCSIS.
D-l prof. Miclea, de la filiala Cluj-Napoca, invita participantii sa fie prezenti la manifestarea stiintifica ce va fi organizata in 2008 la Cluj-Napoca.
D-l prof. Adrian Filipescu, de la filiala Galati, semnaleaza dificultati la angajarea de doctoranzi si masteranzi din motive financiare si propune bursa pentru studentii terminali.
D-l prof. Ioan Dumitrache precizeaza ca exista 300 de burse pentru tinerii care pot face parte din colectivele de cercetare.
D-l prof. Dragomir Toma, insista sa se faca efort in vederea atestarii revistei la nivel ISI/ISPEC.
Revista sa oglindeasca si orientarea spre aplicatii practice.
D-l prof. Ceanga Emil remarca  schimbarea conducerii filialei Galati cu  personal tanar si apreciaza ca trebuie schimbat interesul membrilor SRAIT de a scrie mai multe articole la revista, decat sa participe la manifestarile stiintifice. D-l prof. Rasvan Vladimir, de la filiala Craiova, reia ideea mai veche de a se face o programare mai eficienta a manifestarilor stiintifice la nivelul filialelor SRAIT.
Considera ca a fost o hotarare in aceasta directie dar care nu s-a respectat.
Aceeasi practica se manifesta si la nivelul publicatiilor. Se insista la publicatii locale si se sprijina foarte putin revista CEAI. In ceea ce priveste varianta aplicativa a revistei CEAI, acesta propune sa fie orientata spre aplicatii speciale.
Referitor la activitatea in Comitetele tehnice IFAC, d-l prof. Rasvan precizeaza ca participarea reprezentantilor romani, in general, se limiteaza la verificari de articole deoarece, participarea la intalnirile Comitetelor tehnice implica cheltuieli mari, pentru care propune eligibilitatea acestor actiuni pe granturi.
In anul 2008, probabil, se va organiza o manifestare IFAC la UPB si in 2009, o alta la Sinaia.
D-l prof. Clement Festila, presedintele filialei Cluj-Napoca, propune precizarea de criterii pentru lucrarile la care se participa, de asemenea, insista si  dominia sa pentru reglementarea organizarii de manifestari stiintifice la nivelul Filialelor, sub egida SRAIT.
D-l prof. Ioan Dumitrache formuleaza urmatoarele concluzii la discutiile participantilor:
- pentru ca revista SRAIT sa aibe sanse sa promoveze, privind aprecierea la nivel international, trebuie sa avem mai multe articole, cam de 3 ori necesarul;
- sa fie numit cate un responsabil in colectivul de redactie de la fiecare filiala si un responsabil la nivelul Comitetului Director;
- tinerii sa beneficieze de un portal “Automatica, Informatica”, cu acces al societatii, parolat, al filialelor. In acesta sa se introduca si sa se  citeasca informatiile;
- Comitetele tehnice IFAC vor fi activate prin rezolvarea finantarii deplasarilor;
- buletinul informativ SRAIT care a fost propus  de vorbitori este rezolvat, pe SITE-ul SRAIT putandu-se introduce informatii stiintifice si altele de interes  pentru membrii SRAIT si, in special, pentru tineri;
Se va relua analiza privind atestarea profesionala in Consfatuirile viitoare.
- trebuie finalizat dictionarul de termeni.
- evaluarea universitatilor a fost stabilita printr-o hotarare de guvern, dar nu este ceea ce s-a dorit, ci doar, in ceea ce priveste inregistrarea referioare la facilitatile de finantare. Se intocmeste dosarul de evaluare, conform ordinului de guvern (articole, brevete, etc).

D-l prof. Ioan Dumitrache informeaza ca, in timpul vizitei de cateva zile pe  care a avut-o la Berlin si unde s-a discutat problema evaluarii, s-a insistat in principal asupra calitatii si impactului in ceea ce privesc publicatiile si mult mai putin daca are sau nu atestarea I.S.I.
La punctual 2, de pe Ordinea de zi, au luat cuvantul si au precizat stadiul de desfasurare a procesului de la Bologna, urmatorii:

 • D-l prof. Sergiu Nedevschi, decanul facultatii de Automatica si Calculatoare din Cluj-Napoca;
 • D-l prof.Valentin Sgarciu, prodecan al facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti;
 • D-l prof. Dan Popescu, decanul facultatii de Automatica si Calculatoare din Craiova;
 • D-l prof. Octavian Prostean, decanul facultatii de Automatica si Calculatoare din Timisoara;
 • D-l prof.Adrian Filipescu, decanul facultatii de Calculatoare si Electronica din Galati;
 • D-l prof.Dan Galea, decanul facultatii de Automatica si Calculatoare din Iasi;

In concluzie, la acest punct de pe Ordinea de zi,  se fac urmatoarele precizari:

 • D-l prof.Ioan Dumitrache: masteratul nu este suficient pregatit; cei 4 ani trebuie structurati astfel incat, pregatirea inginerilor sa fie optima;
 • Se va organiza la Sinaia o dezbatere aprofundata pe problema masteratului in anul viitor, la prima consfatuire;
 • D-l prof.Corneliu Lazar considera necesar sa fie propusa o structura pentru pregatirea doctorala; ar fi oportun sa se faca o dezbatere a acestei probleme, tot la una din consfatuirile de la Sinaia;
 • D-l prof.Dragomir Toma, membru in comisia de calificari, expune stadiul la care s-a ajuns in Romania, potrivit integrarii in cadrul European, al acestei probleme.

Dupa o scurta pauza se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi:

Alegerea noului Comitet Director S.R.A.I.T.

          Se convine de principiu, ca in Comitetul Director, sa fie alesi cate un membru la circa 30 de membri SRAIT si, in consecinta, rezulta ca pot fi alesi 21 de membri.
Propunerile se fac succesiv de catre fiecare filiala SRAIT. In final, prin vot deschis, au fost alesi urmatorii membri in Comitetul Director:

Presedinte: prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, filiala Bucuresti;
Vicepresedinti:

 1. prof.dr.ing. Mihail Voicu – filiala Iasi
 2. prof.dr.ing. Clement Festila – filiala Cluj-Napoca
 3. prof.dr.ing. Vladimir Rasvan – filiala Craiova

Secretar general  dr.ing. Mihail Arhip – filiala Bucuresti.

Membrii:

 1. prof.dr.ing. Dan Popescu            - filiala Craiova
 2. prof.dr.ing. Petre Dobra               - filiala Cluj-Napoca
 3. prof.dr.ing. Cornelia Novac         - filiala Galati
 4. prof.dr.ing. Emil Pop                    - filiala Petrosani
 5. conf.dr.ing. George Culea          - filiala  Bacau
 6. prof.dr.ing. Florin Moldoveanu   - filiala Brasov
 7. prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv   - filiala Ploiesti
 8. prof.dr.ing.Constantin Marin      - filiala Craiova
 9. prof.dr.ing. Alexandru Bara        - filiala Oradea
 10. prof.dr.ing. Simona Caramihai - filiala Bucuresti
 11. prof.dr.ing. Mircea Dulau            - filiala Tg. Mures
 12. prof.dr.ing. Stefan Preitl              - filiala Timisoara
 13. prof.dr.ing. Octavian Prostean   - filiala Timisoara
 14. prof.dr.ing. Corneliu Lazar          - filiala Iasi
 15. academician Florin Filip             - Academia Romana
 16. ing. Valeriu Velciu                        - Productie industriala

             Pentru Conformitate,

Secretar General SRAIT,
     Dr.ing. Mihai Arhip

 

 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC