Home Documente Activitati aferente perioadei martie 2005-martie 2006
Activitati aferente perioadei martie 2005-martie 2006 PDF Print E-mail

Informare privind activitatea SRAIT in perioada martie 2005 – martie 2006

         Ultima Consfatuire a Comitetului Director cu participarea presedintilor filialelor SRAIT a avut loc la data de  25 - 26.02.2005 la Sinaia.
         Extrasul din procesul verbal al acestei consfatuiri, continand hotararile adoptate, a fost introdus pe SITE-ul SRAIT pentru  a putea fi accesibil tuturor membrilor SRAIT.
         Prezenta informare va reflecta in sinteza activitatea SRAIT de la ultima consfatuire pana  in prezent, avand in vedere principalele preocupari ale societatii noastre, dupa cum urmeaza:

1. Extinderea si cresterea rolului SRAIT in invatamantul universitar, precum si in cercetarea stiinfitica de specialitate - Automatica si Informatica Aplicata.

Sub aspect organizatoric, SRAIT a reusit sa concentreze in randurile sale, majoritatea specialistilor din Automatica si Informatica Aplicata din Romania. In aceasta perioada SRAIT a crescut la 14 filiale. Putem afirma cu certitudine ca SRAIT a devenit cea mai puternica organizatie profesionala din invatamantul universitar si cercetare stiintifica din domeniul Automatica si Informatica Aplicata. Sructura SRAIT este conform organigramei:

ORGANIGRAMA – (ANEXA)

In acest an, sfera de activitate SRAIT s-a extins si s-a diversificat prin multiple actiuni stiintifice, dintre care mentionam:

 • Organizarea de manifestari stiintifice in domeniul Automatica si Informatica Aplicata;
 • Intalniri si conferinte in scopul perfectionarii invatamantului din domeniul - Automatica si Informatica Aplicata;
 • Participarea membrilor SRAIT, atat la administrarea unor programe de cercetare stiintifica, cat si la realizarea unor proiecte de  cercetare stiintifica din cadrul programelor lansate de MEC si UE.

2. Editarea si tiparirea  revistei de  specialitate “Control

      Engineering and Applied Informatics” – (CEAI).
In aceasta perioada au fost pregatite, evaluate, tehnoredactate, tiparite si difuzate urmatoarele numere a revistei CEAI:

 • Vol. 6,  Nr. 3  - aparuta in februarie 2005
 • Vol. 6,  Nr. 4  - aparuta in aprilie 2005
 • Vol. 7,  Nr. 1  - aparuta in iunie 2005
 • Vol. 7,  Nr. 2  - aparuta in noiembrie 2005
 • Vol. 7,  Nr. 3  - aparuta in februarie 2006

Este in curs de pregatire in vederea tiparirii Vol.7, Nr.4, care va apare pana la finele lunii martie 2006 si care incheie al 7-lea an de aparitie a revistei. De altfel, acesta este ultimul numar aferent anului 2005, urmand sa fie pregatite numerele anului 2006.
Colectivul de redactie, asistat permanent de presedintele SRAIT, este compus  din:

 • Dr. ing. Mihai Arhip
 • Conf.dr.ing. Monica  Dragoicea
 • Ing. drd. Gabriel Costache

Numerele aparute ale revistei, pastreaza un nivel ridicat de exigenta, neacceptandu-se  decat articole care indeplinesc criteriile stiintifice de calitate. Multe articole au fost primite de la colegi din strainatate.
Pentru a ilustra sprijinul membrilor SRAIT la editarea acestei reviste, prezentam mai jos o sinteza cu  numarul articolelor publicate in Vol.6 si Vol.7, mentionate mai sus, apartinand diferitelor filiale SRAIT;

 • Vol.6, Nr.3
  • Filiala Iasi: 1 articol
  • Filiala Craiova: 3 articole
  • Filiala Galati:  2 articole
  • Filiala UPB:  1 articol
 • Vol.6, Nr. 4
  • Filiala Galati:  2 articole
  • Filiala Timisoara: 3 articole
  • Filiala Craiova:  1 articol
  • Serbia-Muntenegru: 1 articol


 • Vol.7, Nr.1
  • Bulgaria – 1 articol
  • Filiala Ploiesti – 1 articol
  • Filiala Timisoara – 1 articol
  • Filiala Cluj-Napoca – 1 articol
  • Filiala Galati – 1 articol
  • Ungaria  - 1 articol
 • Vol.7, Nr.2
  • Filiala UPB – 1 articol
  • Filiala Galati – 1 articol
  • Filiala Craiova – 2 articole
  • Serbia – 1 articol
  • China – 1 articol
  • Finlanda – 1 articol
  • Bulgaria – 1 articol
 • Vol.7, Nr.3
  • Filiala UPB – 2 articole
  • Japonia – 1 articol
  • China – 1 articol
  • Filiala Galati – 1 articol
  • Franta – 2 articole
  • Filiala Brasov – 1 articol
  • Filiala Cluj-Napoca – 1 articol

3. Desfasurarea in cat mai bune conditii a manifestarilor stiintifice planificate in aceasta perioada de catre SRAIT, precum si participarea la manifestarile stiintifice IFAC.

         Principalele manifestari stiintifice din aceasta perioada au fost:

 • A 15-a “Conferinta Internationala de Sisteme de Control si Stiinta Calculatoarelor” – CSCS – 15, desfasurata la U.P.B. Bucuresti, in perioada 25 – 27 mai 2005, organizata de Filiala SRAIT din Bucuresti, in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare U.P.B.;
 • Al 16-lea  Congres IFAC de la Praga, la care a participat ca delegat al Romaniei, cu drept de vot, presedintele SRAIT, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache.

Printre participantii cu comunicari la Congresul IFAC, au fost si doi tineri sub 35 ani, Buzdugan Tudor Ion, de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si Munteanu Iulian, de la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, carora SRAIT le-a suportat cate 300 EUR din taxa de participare, conform hotararii Comitetului Director SRAIT.
Alte manifestari stiintifice au fost organizate cu participarea Filialelor SRAIT din celelalte centre universitare.

4. Intarirea organizatorica a filialelor SRAIT printr-o mai buna evidenta a membrilor acestora, prin plata cotizatiilor, prin participarea mai activa la actiunile SRAIT.

La acest capitol este firesc sa mentionam ca, in perioada la care ne referim, SRAIT a crescut cu doua filiale noi: Sibiu si Tg. Mures.
In ceea ce priveste evidenta la zi a mebrilor SRAIT, din pacate, sunt deficiente, modificarile frecvente in numarul membrilor filialelor si netransmiterea situatiilor anuale cu evidenta membrilor filialelor catre secretariatul SRAIT, asa cum s-a solicitat, face dificila pana si eliberarea legitimatiilor catre toti membrii SRAIT. Este necesar ca filialele sa verifice si sa intocmeasca in fiecare an in luna decembrie, evidenta membrilor SRAIT, care sa aiba in vedere plecarile unor membri si  inscrierea noilor membri, cu plata cotizatiilor la zi, precum si cu mentionarea numarului legitimatiei pe care o poseda fiecare, precum si mentionarea celor care nu au legitimatii. S-a observat ca lipsa unei evidente exacte a condus la solicitarea repetata de legitimatii pentru unii membri SRAIT. Marea majoritate a filialelor au strans cotizatiile pe anul 2005, totusi mai sunt cateva filale restantiere (Ploiesti, Brasov, Cluj-Napoca).

5. Cresterea calitatii invatamantului universitar de specialitate (Automatica si Informatica Aplicata).

La acest capitol mentionam realizarea hotararii Consfatuirii SRAIT de la Sinaia, din 25-26.02.2005, precizata in extrasul Procesului-Verbal care este inclus in materialele de pe SITE-ul SRAIT

6. Cresterea rolului si calitatii cercetarii stiintifice de specialitate (Automatica si Informatica Aplicata).

La acest capitol, coordonatorii celor patru comisii de lucru pe cele patru obiective profesional-stiintifice, sunt invitati si rugati sa faca  cuvenitele completari in cuvantul lor, cu referite la rezultatele obtinute in aceasta perioada, dupa cum urmeaza:

 • Comisia 1.

Teorie / Modelare / Identificare / Prelucrare semnale.
Coordonator - prof.dr.ing. Mihail Voicu

 • Comisia 2

Algoritmi si Tehnici Avansate de Conducere / Sisteme Inteligente.
Coordonator – prof.dr.ing. Ioan Dumitrache

 • Comisia 3

Informatica si Comunicatii;  Coordonator – prof.dr.ing. Clement Festila

 • Comisia 4

Automatizari; Aplicatii;  Coordonator – prof.dr.ing. Stefan Preitl

7. Stimularea si sprijinirea tinerilor absolventi din specialitatea Automatica si Informatica Aplicata, in vederea atragerii lor  la activitatile didactice si de cercetare stiintifica din Romania.

In aceasta directie, Comitetul Director a inscris la intalnirile anterioare urmatoarele hotarari:

 • Organizarea unui concurs pentru o lucrare de exceptie pentru tinerii membri SRAIT, pana la 35 ani, premiata cu suma de 500 USD;
 • Organizarea unui concurs pentru cel mai bun proiect de diploma cu realizare fizica pentru anul universitar in curs;
 • Sprijinirea tinerilor cadre didactice pana la 35 ani de a prezenta comunicari la Congresul IFAC – din 2005, cu compensarea in valoare de 300 EUR a taxei de participare.

La primele doua hotarari nu au fost propuneri pentru anul 2005.
La ultima hotarare au fost compensate cu cate 300 EUR taxele de participare la Congresul IFAC a tinerilor: Buzdugan Tudor – Ion, de la Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca  si Munteanu Iulian, de la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati.

8. Conlucrarea cat mai buna cu industria din domeniul “Automatica si Informatica Aplicata” din Romania, inclusiv cu intreprinderile mici si mijlocii.

O serie de actiuni in aceasta  directie au existat. Din pacate, la nivelul Comitetului Director nu sunt suficient cunoscute. Au existat in special  actiuni locale la nivelul filialelor SRAIT. Specialistii din industrie au fost invitati si au participat la actiunile SRAIT (la manifestarile stiintifice), la selectionarea tinerilor absolventi pentru a lucra in industrie si cercetarea stiintifica, etc.
Desi a existat o hotarare a Comitetului Director de a se actiona si in aria  intreprinderilor mici si mijlocii, din pacate, pana in prezent, nu s-a intreprins mare lucru in acest sens.

9. Participarea mai larga a membrilor SRAIT la actiunile IFAC, avand in vedere calitatea societatii noastre de organizatie nationala – membra IFAC.

La al 16-lea Congres IFAC de la Praga din 2005, a participat presedintele IFAC, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, ca delegat cu drept de vot si mai multi membri SRAIT cu comunicari stiintifice printre care,  tinerii mentionati mai inainte. Din pacate, din lipsa  comunicarii de la filiale catre conducerea  SRAIT, nu se cunosc toate participarile si nici alte actiuni ale filialelor in acest sens. O initiativa inspirata de activitatea IFAC este constituirea sub conducerea presedintelui SRAIT a unui colectiv pentru elaborarea istoriei Automaticii in Romania. Colectivul este format din:
-   Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache  - coordonator;

 • Prof.dr.ing. Costica Nitu;
 • Prof.dr.ing. Arsene Badea;
 • Prof.dr.ing. Mihai Tertisco;
 • Prof.dr.ing. Tiberiu Colosi;
 • Prof.dr.ing.  Nicolae Spranceana
 • Dr.ing. Mihail Arhip,

colectiv, la care au fost invitati sa participe din toata tara toti cei care ar avea ceva de spus in aceasta problema.
         Lucrarea se va edita in doua versiuni, in limba engleza si in limba romana. Versiunea in limba engleza va fi prezentata de domnul prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, la intalnirea jubiliara de aniversare a 50 de ani de la infiintarea IFAC, care va avea loc in acest an.
         La Congresul IFAC au fost reinnoite propunerile privind componenta Comitetelor Tehnice IFAC, pentru care au fost transmise si propunerile tarii noastre, in conformitate cu anexa la prezenta informare.
         In incheierea informarii, reluam urmatoarele probleme care rezulta din textul acesteia si care pot constitui hotarari ale Consfatuirii:

 • Este necesar ca filialele SRAIT sa-si intensifice activitatea sub toate aspectele, incepand cu o mai buna ordine si organizare a membrilor sai, o permanenta conlucrare profesionala cu facultatile si celelalte unitati din teritoriu (unitati de cercetare stiintifica, societati comerciale din domeniu, IMM-uri), o mai buna si mai stransa legatura  cu secretariatul SRAIT, consultarea permanenta a paginii WEB, sprijinirea colectivului de redactie a revistei CEAI cu articole, realizarea hotararilor Comitetului Director;
 • Membrii Comitetului Director, care au atributii stabilite de comun acord prin hotarari, sa-si organizeze si sa desfasoare activitatea pe care o coordoneaza.

Presedinte S.R.A.I.T.
  Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache

 

ORDINEA  DE  ZI

preliminara a Consfatuirii S.R.A.I.T.
Bucuresti, 17 Martie 2006

 

1. Analiza modului de implementare a noului plan de invatamant;

2. Analiza pregatirii si orientarii tinerilor ingineri in cooncordanta cu cerinele pietii;

3. Propuneri pentru organizarea programului de Master si Doctorat;

4. Informare asupra activitatii Comitetuilui Director S.R.A.I.T pe perioada

     1 Martie 2005 – 1 Martie 2006;

5. Aprobarea planului de activitati pe anul 2006;

6.Diverse.

 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC