Home Documente Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005 de la Sinaia
Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005 de la Sinaia PDF Print E-mail

Extras din procesul verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005 de la Sinaia


   Ordinea de zi a Consfatuirii a fost urmatoarea:
1. Analiza stadiului elaborarii planurilor de invatamant cu specific de Automatica si Informatica Aplicata;
2. Informare privind activitatea Comitetului Director SRAIT in perioada septembrie 2004 - februarie 2005;
3. Informare privind manifestarile stiintifice interne organizate sub patronajul SRAIT;
4. Stadiul organizarii CSCS—15;
5. Diverse.
   La aceasta Consfatuire au participat membri ai Comitetului Director SRAIT, presedinti ai Filialelor SRAIT si invitati: decani ai facultatilor de Automatica si Calculatoare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Ploiesti, Galati, Timisoara, Rectorul Universitatii Tehnice din Timisoara, Sefi de catedra de Automatica si Calculatoare , Profesori, in total 46 de participanti.

   1. Analiza stadiului elaborarii planurilor de invatamant cu specific de Automatica si Informatica Aplicata.
La acest punct de pe ordinea de zi D-l Prof. Dumitrache, Presedintele SRAIT face o introducere privind contextul Problematicii in cadrul noilor propuneri ale Ministerului Educatiei si Cercetarii. Dupa unele luari de cuvant se propune sa se discute si sa se defineasca pentru inceput denumirea celor doua domenii care intereseaza profilul de Automatica si Calculatoare.Dupa o serie de dezbateri se hotaraste in final ca cele doua domenii propuse de Minister sa fie redefinite astfel :
     1.- INGINERIA SISTEMELOR AUTOMATE
     2.- CALCULATOARE SI TEORIA INFORMATIEI.

   Urmand sa se faca demersurile necesare la Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea adoptarii acestei propuneri.
   Dupa aceasta hotarare se trece la expunerea de catre toate centrele universitare prezente a stadiului elaborarii Planurilor de invatamant proprii. In concluzie dupa aceste prezentari se hotaraste sa se faca un schimb de materiale prin intermediul secretariatului SRAIT si care vor fi introduse pe SITE-ul SRAIT. Aceste materiale vor include si lista de cursuri care sa acopere competentele si cunostintele.
   Pe baza consultarii acestora toate centrele universitare vor elabora propriile planuri de invatamant.Urmare discutiilor se stabileste ca la examenul de licenta sa se puna o nota pentru sustinerea proiectului si o nota pentru testarea prin intrebari a cunostintelor adiacente proiectului.    Se mai propune ca sa se solicite Ministerului descentralizarea fondurilor alocate. La concluzii au mai fost retinute si:
 •   evaluarea calitatii invatamantului superior inclusiv ierarhizarea universitatilor.
 •   pregatirea de baza sa fie respectata de catre toate universitatile
 •   sa fie asigurata autonomia financiara la nivel de facultate
 •   sa nu se disperseze pregatirea unui domeniu in mai multe facultati.
 •   in perspectiva trebuie gandita si analizata si problema departamentelor, care in final sa faca obiectul unei propuneri catre Minister.
 •   sa fie analizata problema statului de functiuni;
 •   sa fie reanalizata si rezolvata problema admiterii la facultati (cu sau fara examene) , opinia generala a fost in sensul pastrarii admiterii cu examene.
 •   trebuie regandita si organizarea masteratului si a doctoratului (nu s-au concretizat propuneri).
   2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, D-l Prof. Dumitrache , presedintele SRAIT face o scurta informare privind Activitatea Comitetului Director SRAIT in ultimele 6 luni. Au urmat discutii vizand necesitatea unei mai bune activitrati, in principal prin sprijinirea colectivului de redactie a Revistei CEAI si asigurarea editarii ritmice a revistei, prin lichidarea restantelor la cotizatii , prin urmarirea si realizarea hotararilor Comitetului Director. In completare s-a facut o informare de catre Prof. Dragomir si asupra stadiului elaborarii dictionarului de termeni In Automatica. S-a hotarat realizarea unui SITE in care sa se prezinte baza de date a dictionarului pentru a avea acces cei interesati in elaborarea acestuia. Realizarea acestui SITE se angajeaza sa o faca D-l Prof. Miclea Liviu.
   In discutiile la acst punct de pe ordinea de zi s-a hotarat:
 •   Modificarea cotizatiei pentru profesori la 300.000 lei anual, celelalte cotizatii se pastreaza cum au fost.
 •   Se va transmite filialelor un mod unitar de incasare a cotizatiilor, raspunde Secretarul General.
   
3. La punctul 3 de pe ordinea de zi se face o informare privind manifestarile stiintifice organizate sub patronajul SRAIT :
- 25- 27 mai 2005 Conferinta Internationala “ Control Systems & Computer Science CSCS- 15,” Bucuresti;
- 21- 22 Oct. 2005 : Simpozionul “International Symposium on Systems Theory , Automation, Robotics, Computers, Informatics, Electronics and Instrumentations “ Craiova
Extrasession :
- SACI 05- 07 mai 2005 “ 2-nd Romanian—Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence “
- 14- 15 Oct. 2005 “ Simpozion International multidisciplinar” -SIMPRO –2005, Petrosani.

   4. D-l Prof. Domitrache Presedintele SRAIT informeaza asupra stadiului de pregatire asupra CSCS-15
   5. La Diverse s-a propus :
 •   organizarea unui Audit Financiar;
 •   Studierea oprtunitatii si posibilitatii realizarii de catre SRAIT a unei Edituri Proprii
 •   Luindu-se in discutie cererile unor Filiale , se hotaraste ca tinerii sub 35 de ani, membri SRAIT care au admise comunicari la Congresul IFAC de la Praga din 2005, sa fie subventionati cu cate 300 Euro pe baza documentelor de sustinere a comunicarii la Congresul IFAC.

          Intocmit,
    Secretar General SRAIT
       Dr. ing. Mihai Arhip
 
SRAIT; Universitatea Bacau Catedra EMSC